[ lionnk ]
ชื่อ-นามสกุล : 
สิงโต หนองคาย
ชื่อเล่น : 
สิงโต หนองคาย
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
18/8/2518
อายุ : 
43
เพศ : 
ชาย
E-mail : 
lionnk@hotmail.com  
ที่อยู่ : 
อำเภอ : 
จังหวัด : 
หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
สถานที่ทำงาน : 
------------
การศึกษา : 
------------